Przez wstawiennictwo Matki Bożej, zanośmy do Pana nasze ufne błagania.

1. Chryste, polecamy Ci Kościół Święty; niech nie ustaje w głoszeniu prawdy o zbawieniu, które przyniosłeś.

2. Chryste, polecamy Ci osoby konsekrowane; niech wiernie trwają w powołaniu, będąc dla świata świadkami Twojej miłości.

3. Chryste, polecamy Ci wszystkie narody; niech uznają w Tobie źródło sprawiedliwości i jedności.

4. Chryste, polecamy Ci osoby w podeszłym wieku; niech Twa łaska dopomaga im w niesieniu codziennego krzyża.

5. Chryste, polecamy Ci wszystkich tych, którzy Cię wciąż szukają; niech dotrze do nich Dobra Nowina o Królestwie Niebieskim.

6. Chryste, polecamy Ci nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii; niech naszą wspólnotę nieustannie rozpala pragnienie spotkania z Tobą.

Panie Jezu, wejrzyj na ufne modlitwy, które powierzamy Tobie przez ręce Twej Matki i obdarz nas sercem zdolnym do ofiary. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.