Przed Eucharystią:
Obchodzimy dziś w Kościele Święto Ofiarowania Pańskiego, a także Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony w 1997 r. przez św. Jana Pawła II. Obejmijmy zatem swoją pamięcią i modlitwą wszystkie osoby, które odpowiedziały na powołanie do poświęcenia się w służbie Bogu i braciom. Prośmy również o łaskę wiary, abyśmy potrafili jak Symeon i Anna oczekiwać przyjścia Zbawiciela i wyjść Mu na spotkanie podczas tej Eucharystii.


Przed liturgią Słowa:
Dzisiejsze święto przybliża nam obraz Odwiecznego Boga, wkraczającego do swojej świątyni w postaci Niemowlęcia. Prorokujący starcy, którzy z utęsknieniem oczekiwali przyjścia Zbawiciela, rozpoznali w Jezusie obiecanego Mesjasza. Chrystus objawia się także w swoim Słowie, które staje się Światłem naszego życia, gdy z ufnością je przyjmujemy, dlatego pełni skupienia, wsłuchajmy się w dzisiejsze czytania.