Do Pana, który jest naszą ucieczką i ocaleniem, zanieśmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim.

2. Módlmy się za kraje pogrążone w konfliktach zbrojnych, aby ich mieszkańcy nie tracili nadziei na pokój.

3. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby pełne odwagi dawały świadectwo obecności Boga w świecie.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Pan okazał im swoje miłosierdzie.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili postępować w życiu zgodnie z przykazaniem miłości.

Panie, Ty wiesz czego każdy z nas potrzebuje, prosimy, wysłuchaj naszych próśb zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.