Przed liturgią Słowa:
Teksty dzisiejszej liturgii Słowa wskazują nam jednoznacznie drogę, którą powinniśmy kroczyć, by osiągnąć życie wieczne i pełnię szczęścia na ziemi. Na bezwarunkową miłość, którą Pan obdarzył każdego z nas jeszcze przed stworzeniem, możemy odpowiedzieć posłuszeństwem przykazaniom i współpracą
z łaską. Dar miłości, która powinna być celem naszego życia, jest nam potrzebny do wypełniania powołania do głoszenia Dobrej Nowiny tym, którzy jej potrzebują. Zadanie to nie jest łatwe, dlatego prośmy Ducha Świętego, by otwierał nasze serca na przyjęcie Bożego Słowa i życia nim każdego dnia.

Przed błogosławieństwem:
Napełnieni radością z przeżytej Eucharystii pamiętajmy, by każdego dnia realizować dane nam przez Boga przykazanie miłości. To nim powinniśmy kierować się
w życiu, stając się posłusznymi narzędziami w rękach Pana, gotowymi na przyjęcie przygotowanego dla nas planu i powołania. Boże Błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy z rąk kapłana, niech będzie dla nas umocnieniem do odważnego głoszenia Dobrej Nowiny i budowania Królestwa Miłości na ziemi.