Przed Eucharystią:
Otrzymaliśmy od Boga zaproszenie na cudowne spotkanie, którym jest Eucharystia. Powołuje nas On dziś do bycia uczniami i podążania Jego ścieżkami. Nie bójmy się odpowiedzieć na to wezwanie i prośmy Go o wiarę i siłę do stawania się coraz lepszymi. W chwili ciszy zastanówmy się nad intencją, z jaką przychodzimy dziś do Pana i złóżmy Mu wszystko, co znajduje się w naszych sercach.


Przed błogosławieństwem:

Chrystus wzywa nas, żebyśmy zostawili wszystko, co mamy i zostali rybakami ludzi. Wymaga to od nas dużo wiary i ufności, które są potrzebne, by nie zabłądzić na drodze wyznaczonej nam przez Pana. Niech Boże błogosławieństwo doda nam odwagi i siły, byśmy potrafili dawać świadectwo naszej wiary wśród najbliższych.