Chrystusowi, który zmartwychwstał i każdego z nas powołuje do wiecznego życia, przedstawmy ufne modlitwy.

1. Panie, polecamy Tobie Kościół Święty. Spraw, aby jego członkowie pokładali ufność w Tobie i Słowie Bożym.

2. Panie, polecamy Tobie misjonarzy. Spraw, aby dobra nowina o zmartwychwstaniu dotarła do każdego człowieka.

3. Panie, polecamy Tobie rządzących narodami. Spraw, aby dzięki ich decyzjom osoby głodne i ubogie otrzymały potrzebne wsparcie.

4. Panie, polecamy Tobie ludzi o zatwardziałych sercach. Spraw, aby doświadczając Twojej miłości potrafili się nawrócić.

5. Panie, polecamy Tobie zmarłych. Spraw, aby mogli cieszyć się wiecznością w Domu Ojca.

6. Panie, polecamy Tobie nas samych. Spraw, abyśmy umieli przeciwstawiać się złu i zawsze kroczyć drogą Twoich przykazań.

Chryste, Ty pragniesz szczęścia każdego człowieka. Prosimy, wejrzyj na nasze błagania i obdarz łaską silnej wiary, byśmy mogli dotrzeć do Niebieskiej Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.