Bogu, który obdarza nas Swoim Miłosierdziem, przedstawmy pokorne błagania.

1. Panie, prosimy Cię za Kościół Święty, aby w dzisiejszym świecie był źródłem miłości i przebaczenia.

2. Panie, prosimy Cię za prześladowanych za wiarę, aby nigdy nie zwątpili i nieustannie pokładali swoją ufność w Tobie.

3. Panie, prosimy Cię za kraje pogrążone w konfliktach, aby ich przywódcy starali się o pokojowe rozwiązanie wszystkich sporów.

4. Panie, prosimy Cię za zatwardziałych grzeszników, aby otworzyli swoje serca i pojednali się z Tobą w sakramencie spowiedzi.

5. Panie, prosimy Cię za zmarłych, aby zostali przyjęci do grona zbawionych w Niebie.

6. Panie, prosimy Cię za nas samych, abyśmy umieli służyć sobie nawzajem.

Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi łaska i dobro. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.