Przed liturgią Słowa:
Słowo, które za chwilę usłyszymy, wskazuje nam, abyśmy miłowali nie tylko naszych bliźnich, ale także tych ludzi, którzy są nam wrodzy. Miłość do nieprzyjaciół świadczy o jej bezinteresowności, jednak będziemy mogli ich kochać tylko wtedy, gdy otrzymamy ten dar od Chrystusa. Dlatego otwórzmy nasze serca na łaskę
i niczego nie spodziewając się w zamian, czyńmy dobrze każdemu człowiekowi.


Przed znakiem pokoju:
Eucharystia jest szczególnym miejscem zjednoczenia się nie tylko z Bogiem, ale również z bliźnimi. Bóg okazując miłosierdzie wzywa nas, byśmy podzielili się Jego miłością z tymi, którzy zawinili wobec nas. Dlatego poprzez podanie ręki przekażmy sobie znak pokoju.