Bóg jest sprawiedliwy i zawsze udziela swoim wiernym potrzebnych darów, dlatego z ufnością wołajmy do Niego.

1. Ojcze nieskończenie dobry, polecamy Ci Kościół święty, spraw, aby był znakiem jedności i światłem, które prowadzi ku Chrystusowi.

2. Ojcze nieskończenie dobry, polecamy Ci wszystkich prześladowanych za wiarę, spraw, aby ich cierpienia i świadectwo nie poszły na marne i przynosiły nieustannie owoce.

3. Ojcze nieskończenie dobry, polecamy Ci powołanych do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej, spraw, aby potrafili przezwyciężać wszelkie zło i pokusy tego świata.

4. Ojcze nieskończenie dobry, polecamy Ci kierujących państwami, spraw, aby zawsze byli odpowiedzialni i troskliwi wobec powierzonych im ludzi.

5. Ojcze nieskończenie dobry, polecamy Ci naszych bliskich zmarłych, spraw, aby mogli zmartwychwstać razem z Chrystusem i ujrzeć wiekuiste światło.

6. Ojcze nieskończenie dobry, polecamy Ci nas, zgromadzonych wokół ołtarza, spraw, abyśmy szczerym sercem wielbili Twoje imię.

Boże, Ty nieustannie działasz pośród swojego ludu, prosimy, aby Duch Święty, którego dałeś przez Ofiarę Syna umacniał nas i prowadził do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.