Do Boga, który w swoim miłosierdziu wzywa nas do nawrócenia, zanieśmy nasze modlitwy.

1. Prośmy Miłosiernego Boga o jedność dla wszystkich chrześcijan.

2. Prośmy Miłosiernego Boga o mądrość w prowadzeniu Kościoła dla papieża Franciszka.

3. Prośmy Miłosiernego Boga o pokój dla krajów, w których trwają konflikty.

4. Prośmy Miłosiernego Boga o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

5. Prośmy Miłosiernego Boga o otwartość na natchnienia Ducha Świętego dla rekolekcjonistów.

6. Prośmy Miłosiernego Boga o głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu dla naszej wspólnoty zgromadzonej wokół ołtarza.

Boże, umocnij nas swoimi darami, abyśmy przemienieni przez pokutę i modlitwę mogli słuchać Twego głosu i żyć ofiarowanym nam Słowem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.