Przed Eucharystią:
Dzisiejszą liturgią rozpoczynamy okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Wielkiejnocy. Jest to czas szczególny, co dostrzec można w czasie sprawowania Eucharystii – aż do Świąt Paschalnych nie będziemy już odśpiewywać hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, a radosny śpiew „Alleluja” w aklamacji przed Ewangelią zastąpią słowa „Chwała Tobie, Królu Wieków” oraz „Chwała Tobie, Słowo Boże”. Charakter pokutny tego okresu podkreślać będzie także używany kolor szat liturgicznych – fioletowy. Oprócz zewnętrznych znaków Kościół pokazuje nam różne drogi: pokutę, modlitwę i jałmużnę, które są dla nas pomocą w wypełnianiu Bożego wezwania do nawrócenia. Świadomi naszych słabości i potrzeby zmiany myślenia chcemy w czasie tej Eucharystii wołać do Boga o Jego Miłosierdzie nad nami.


Przed obrzędem posypania głów popiołem:
Środa Popielcowa jest dniem, w którym Kościół bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę nawrócenia. Za chwilę kapłan posypie nasze głowy popiołem i wypowie słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, które mają nam przypominać o kruchości naszego życia i potrzebie ciągłego nawracania.