Chrystusowi, który pokonał Szatana, zmartwychwstał i każdego z nas powołuje do wiecznego życia, przedstawiamy nasze modlitwy.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby swoim życiem i działalnością dawali przykład wiary.

2. Módlmy się za rządzących, aby Bóg czuwał nad ich decyzjami i otaczał opieką.

3. Módlmy się za ludzi chorych, aby nie tracili nadziei i potrafili swoje cierpienie ofiarować Panu.

4. Módlmy się za ludzi niepewnych swojej wiary, aby znaleźli osoby, które poprowadzą ich ku zbawieniu.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać oblicze Ojca w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wytrwali w postanowieniach złożonych Panu w czasie Wielkiego Postu.

Chryste, Ty pragniesz szczęścia każdego z nas. Prosimy, wejrzyj na nasze prośby i obdarz łaską silnej wiary. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.