Przed Eucharystią:
Wielki Post, w którym trwamy od Środy Popielcowej, to czas pełen łask dla tych, którzy pragną je przyjąć. Okres pokuty i nawrócenia to dla każdego z nas okazja, by szczególnie skupić się na budowaniu i pielęgnowaniu relacji z Chrystusem.
Na początku tej Eucharystii poprośmy Ducha Świętego o pomoc w postanowieniach, dzięki którym nasze przygotowanie do przeżycia Misterium Paschalnego stanie się owocnym wzrastaniem w wierze.


Przed liturgią Słowa:

Za chwilę usłyszymy Słowo Boże, dar, bez którego nie jesteśmy w stanie dotrzeć do obiecanego nam Królestwa Niebieskiego. Pan podczas każdej Eucharystii ofiarowuje nam Słowa, które pomogą wytrwale przezwyciężać zło i własne słabości, jeśli prawdziwie będziemy nimi żyć.
Prośmy, by na progu czasu modlitwy i nawrócenia, nasze serca były otwarte i gotowe przyjąć wszelkie łaski, którymi Pan pragnie nas obdarzyć.