Stojąc przed Bogiem i ufając Jego nieskończonemu miłosierdziu, przedstawmy nasze błagania.


1. Boże, prosimy Cię za Kościół Święty, aby ukazywał wiernym chwałę Twojego Królestwa.

2. Boże, prosimy Cię za wszystkich kapłanów, aby swoim przykładem zachęcali ludzi do pojednania z Tobą.

3. Boże, prosimy Cię za naszą ojczyznę, aby jej mieszkańcy mieli na celu prawdziwe dobro narodu.

4. Boże prosimy Cię za uczestniczących w rekolekcjach, aby słuchanie Twego Słowa przyniosło w ich życiu owoce nawrócenia.

5. Boże prosimy Cię za ludzi wątpiących, by Twój Syn dał im łaskę pełnego zwycięstwa nad grzechem i ludzką słabością.

6. Boże prosimy Cię za nas samych, abyśmy poprzez post i dobre uczynki owocnie przygotowali się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.


Wszechmogący Boże, Ty zawsze dotrzymujesz danego nam Słowa. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i naucz nas wypełniać Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.