Przed Eucharystią:
Czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, jest próbą naszej wierności i miłości względem Boga. Uczestnicząc w Eucharystii musimy sobie uświadomić, że jest ona znakiem i zadatkiem naszego uczestnictwa w życiu wiecznym. Wpatrując się w przemienionego Jezusa, módlmy się, byśmy potrafili zrozumieć sens wiary oraz potrzebę nieustannej przemiany naszego życia.


Przed liturgią Słowa:
W dzisiejszym czytaniu usłyszymy jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, aby w ten sposób przypieczętować daną mu wcześniej obietnicę. Zapowiedział mu bowiem liczne potomstwo i objęcie w posiadanie ziemi Kanaan. Dla nas ziemią obiecaną jest ojczyzna niebieska, w której czeka uwielbiony Chrystus. Pragnijmy tak jak Abraham i Apostołowie być ludźmi wielkiej wiary i, nawet gdy podczas ziemskiej wędrówki tracimy z oczu obiecaną nam chwałę życia wiecznego, bezgranicznie ufać Jezusowi.