Chrystus wychował się w rodzinie Maryi i Józefa, dlatego prośmy Syna Bożego, aby uświęcał nas swoją łaską i wejrzał na ufną modlitwę.

1. Prosimy Cię, Chryste, za biskupów, aby poddani natchnieniom Ducha Świętego wiernie strzegli powierzonej im wspólnoty Kościoła.

2. Prosimy Cię, Chryste, za tych¬¬, których powołałeś do życia konsekrowanego, aby z radością odpowiedzieli na dar Twojego wezwania.

3. Prosimy Cię, Chryste, za władze państwowe, aby ich rządy zapewniały godne życie wszystkim rodzinom.

4. Prosimy Cię, Chryste, za wychowawców, aby swoją służbą przygotowywali nowe pokolenia do podjęcia odpowiedzialności za ich środowiska.

5. Prosimy Cię, Chryste, za narzeczonych, ojców, mężów i wszystkich bliskich nam mężczyzn, aby za przykładem świętego Józefa, byli gotowi na pełnienie Twojej woli.

6. Prosimy Cię, Chryste, za nas samych, abyśmy potrafili z otwartością przyjmować Twoją naukę i zawierzać Tobie nasze życie.

Jezu, Ty na ziemi nazywałeś świętego Józefa ojcem; racz wejrzeć na błagania, które zanosimy do Ciebie za jego wstawiennictwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.