Przede wszystkim rocznica poświęcenia kościoła dotyczy wyłącznie kościołów poświęconych, a nie tylko pobłogosławionych. Chodzi o świątynie, które poprzez specjalny obrzęd (dedykację) zostały jako miejsce ofiarowane Bogu i wyłączone z użycia świeckiego. W języku polskim obrzęd dedykacji świątyni został określony jako poświęcenie kościoła. Oprócz nich są jeszcze pobłogosławione oratoria, kaplice i inne budynki sakralne, które tylko czasowo są przeznaczone do sprawowania służby Bożej.

Jeżeli data poświęcenia kościoła jest znana, to świętuje się tą rocznicę w odpowiednim dniu. Obchód liturgiczny ma wówczas rangę uroczystości.  Natomiast, jeśli nie znamy daty poświęcenia kościoła, wówczas rocznice tego obrzędu obchodzi się w ostatnią niedzielę października – również jako uroczystość. W nowym Kalendarzu diecezji polskich (zatwierdzony 29.07.1999 r.), który w ostatnią niedzielę października wymienia uroczystość poświęcenia kościoła własnego znajduje się zapis o „kościołach poświęconych, w których data poświęcenia nie jest znana”. Z tego wynika praktyczny wniosek, że w przypadku kościołów których datę poświęcenia znamy ostatnia niedziela października jest obchodzona jako kolejna niedziela w ciągu roku!

Szczególnym obchodem dla diecezji jest rocznica poświęcenia kościoła katedralnego. W samej katedrze jest to wtedy uroczystość, w pozostałych kościołach diecezji jest to święto. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego obchodzimy 9 września.

W praktyce liturgicznej coraz częściej zanika świętowanie rocznicy poświęcenia kościoła w przypadku, gdy data ta jest znana. Bardzo często we wspólnotach parafialnych po prostu nie pamięta się o tej rocznicy. Ponadto celebrowanie takiego obchodu wymaga pewnej inicjatywy oraz praktycznego zastosowania norm liturgicznych, co niestety stanowi problem. Pewnym rozwiązaniem byłoby zebranie dat takich rocznic w poszczególnych kościołach diecezji i umieszczenie stosownego zapisu wraz ze wskazaniami w kalendarzu liturgicznym diecezji.

Świętowanie takiej rocznicy jest doskonałą okazją do pięknej celebracji liturgii, która gromadzi wokół ołtarza całą wspólnotę parafialną, aby podziękować Bogu za dar świątyni - miejsca gdzie gromadzimy się, aby wspólnie oddawać chwałę Bogu.