Przed Eucharystią:
Podczas gdy często mówi się o kryzysie rodziny i małżeństwa, w Kościele obchodzimy uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Bóg wybrał go na ziemskiego opiekuna Chrystusa i Bożej Rodzicielki, czyniąc go jednocześnie głową świętej rodziny. Dla nas stał się on wzorem zawierzenia Wszechmogącemu trudności, których nie potrafimy zrozumieć, oraz przyjmowania woli Najwyższego. Niech orędownictwo świętego Józefa obejmie dzisiaj szczególnie wszystkich bliskich nam mężczyzn, by za przykładem swojego patrona stawali się odpowiedzialnymi mężami i ojcami, gotowymi do ofiary z siebie oraz współdziałania z Bożą łaską.


Przed liturgią Słowa:

Żaden z ewangelistów nie zapisał słów Józefa. Milczący święty ukazuje się nam jako człowiek czynu, opierający swoje życie na Bożym prawie. Niech słowo, które za chwilę usłyszymy uczyni nas poddanymi natchnieniom danym przez Boga, abyśmy zapraszali Chrystusa do codziennych zajęć i, szczególnie w naszych rodzinach, pielęgnowali Jego obecność,