Do Chrystusa, który wzywa każdego z nas do nawrócenia, zanieśmy nasze prośby i błagania.


1. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Módlmy się za Kościół Święty, aby z mocą głosił konieczność porzucenia grzechu i powrotu na drogę prawdy.

2. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby w swojej ojczyźnie doczekali się wolności w wyznawaniu wiary.

3. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas.
Módlmy się za chrześcijańskie wspólnoty formacyjne, aby pomagały wierzącym kształtować ich relacje z Bogiem.

4. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc.
Módlmy się na przywódców państw, aby ich praca przynosiła dobre owoce całemu społeczeństwu.

5. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby.
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby miłość Boża łagodziła ich ból.

6. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali.
Módlmy się za nas samych, abyśmy zamiast narzekać na niedogodności losu, zaczęli zmieniać świat, czyniąc dobro.


Jezu Chryste, Ty umarłeś na krzyżu, abyśmy mogli narodzić się do życia w wolności. Wspomóż nas w walce z grzechem oraz wysłuchuj zanoszoną do ciebie modlitwę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.