Przed liturgią Słowa:
W czasie Wielkiego Postu szczególnie podkreślana jest rola nawrócenia. Może nam się wydawać, że skoro jesteśmy ochrzczeni to wystarczy, jednak Pan Bóg wzywa nas do nieustannej przemiany serca i podążania Jego drogami.
Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina nam, wskazując na historię narodu wybranego, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje zbawienie i jedynie dzięki współpracy z Bożą łaską, możemy przybliżać się do Pana i wydawać obfite owoce.
Wsłuchajmy się teraz w kierowane do nas Słowo.


Do procesji z darami:
Każdy, kto uprawia ziemię, cieszy się, gdy przynosi ona plony. Podczas każdej Eucharystii składamy na ołtarzu z dziękczynieniem wino i chleb. Mocą Ducha Świętego przemienią się one w Ciało i Krew Chrystusa, abyśmy nakarmieni tym pokarmem mogli wydawać dobre owoce w naszym życiu.