Do Pana, który zechciał stać się jednym z nas, przez wstawiennictwo najlepszej Matki, wołajmy z wiarą.


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby potrafił z radością głosić Dobrą Nowinę.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby kierując narodami przestrzegali prawa Bożego.

3. Módlmy się za potrzebujących, aby w trudnościach nie tracili nadziei, pamiętając, że dla Pana wszystko jest możliwe.

4. Módlmy się za matki, aby Boża Rodzicielka miała je w opiece.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili chwały Królestwa Niebieskiego.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili tak jak Maryja z pokorą pełnić wolę Bożą.


Panie, Ty przyszedłeś na świat, by zamieszkać wśród grzesznej ludzkości. Prosimy, umacniaj w nas wiarę i ufność oraz przyjmij zanoszone do Ciebie modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.