Przed Eucharystią:
Bóg posłał Archanioła Gabriela, aby zwiastował Maryi Dobrą Nowinę. Stała się ona wtedy Matką Zbawiciela. Dziś w Kościele wspominamy to radosne wydarzenie, wdzięczni za pokorę i posłuszeństwo Niepokalanej Dziewicy, dzięki którym mógł zostać zrealizowany plan zbawienia świata. Włączając się we wspólne przeżywanie tej Eucharystii, dziękujmy Panu za to, że posłał na ziemię Swojego Syna, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali zbawieni.

 

Przed liturgią Słowa:
Pan przemawia do ludzi poprzez Swoje Słowo i pragnie, by każdy z nas przyjął je do serca i realizował w życiu. Dzisiejsza uroczystość przybliża nam obraz pokornej służebnicy, której posłuszeństwo i ufność Bożym planom powinniśmy naśladować. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i wsłuchajmy w liturgię Słowa, abyśmy bez lęku i narzekania potrafili pełnić wolę Bożą.