Do Boga, który zawsze czeka z otwartymi rękami, aby nas przyjąć do Siebie, zanośmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby napełnieni Duchem Świętym głosili światu Ewangelię.

2. Módlmy się za zwaśnione narody, aby mimo swych cierpień potrafiły odnaleźć drogę ku pojednaniu i wolności.

3. Módlmy się za tych, którzy pogubili się w swoim życiu, aby trafili na właściwą ścieżkę prowadzącą do Pana.

4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim.

5. Módlmy się za nas samych, aby czas Wielkiego Postu był dla nas okazją do oczyszczenia z grzechów.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych wołań i spraw, byśmy potrafili całym sercem nawrócić się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.