Przed Eucharystią:
Eucharystia jest bliskim spotkaniem Chrystusa z człowiekiem. On umarł na krzyżu za nas i nasze grzechy, byśmy mogli narodzić się do życia w wieczności. Pełni wdzięczności za okazaną łaskę, złóżmy przed Panem wszystkie nasze intencje, z którymi do Niego przyszliśmy.

Przed błogosławieństwem:
Bóg pokazuje nam dzisiaj, że mimo naszych błędów, On zawsze będzie czekał i z radością przyjmie każde swoje dziecko. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas do przebaczania naszym bliskim, tak samo jak nasz Ojciec przebacza za każdym razem swoim marnotrawnym synom i córkom.