Do Boga Ojca, który każdego z nas wzywa do wyrzeczenia się zła i głębokiego nawrócenia, zanieśmy z pokorą modlitwy i błagania.


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby pomimo nacisków i presji, zawsze uczył czym jest prawdziwa Miłość.

2. Módlmy się za spowiedników, aby ich zaangażowanie w posługę pomagało wiernym odnaleźć nadzieję i pokój serca.

3. Módlmy się za sędziów, aby wydając wyrok na drugiego człowieka, potrafili spojrzeć na niego ze sprawiedliwością i empatią.

4. Módlmy się za osoby chcące powrócić do Boga, aby za każdym razem mogły liczyć na wsparcie i otwartość wspólnoty.

5. Módlmy się za zmarłych, aby jak najszybciej mogli doświadczyć wypełnienia obietnicy wiecznej radości w Królestwie Pana.

6. Módlmy się za nas, abyśmy nie oceniali bliźnich upadających z powodu grzechu, lecz radowali się za każdym razem, gdy wracają do Kościoła.


Boże Ojcze, dzięki Tobie możemy cieszyć się życiem w wolności. Prosimy, udzielaj nam swojej łaski i racz wysłuchać zanoszoną do Ciebie modlitwę, byśmy mogli wytrwać w trudnej walce z grzechem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.