Przed liturgią Słowa:
Od początku historii zbawienia Bóg hojnie obdarzał swój lud wszelkimi łaskami. Choć naród wybrany wielokrotnie upadał i powstawał, Pan nigdy nie odwrócił się od niego.
Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina nam, że w każdej chwili możemy odrzucić grzech i wrócić do Ojca. Za każdym razem gdy grzeszymy możemy doświadczyć Jego miłości w sakramencie pojednania. Z ufnością prośmy o światło Ducha Świętego, byśmy świadomi własnych słabości potrafili nie oceniać bliźnich, lecz wyciągać pomocną dłoń i z miłością patrzeć na drugiego człowieka. Wsłuchajmy się teraz w kierowane do nas Słowo.


Do procesji z darami:
Bóg Ojciec hojnie udziela wielu łask swoim dzieciom. Jedną z największych jest możliwość przyjęcia Go do swojego serca w sakramencie Eucharystii. Spragnieni komunii z Panem i zjednoczenia z Kościołem, przynosimy do ołtarza chleb, wodę i wino. Dzięki mocy Ducha Świętego staną się one Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, których spożywanie umocni nas na drodze ku świętości.