Przedstawmy nasze pokorne prośby Jezusowi, Zbawicielowi, który cierpiał i umarł, abyśmy mogli dostąpić życia wiecznego.

1. Prosimy Cię, Jezu, za Papieża Franciszka, aby prowadził Kościół Święty do pogłębiania Wiary, krzewienia Nadziei i świadczenia o Miłości.

2. Prosimy Cię, Jezu, za mieszkańców Libii, aby trwająca na terytorium ich kraju wojna domowa zakończyła się i obywatele mogli żyć w pokoju i wolności.

3. Prosimy Cię, Jezu, za osoby uczestniczące w Światowym Dniu Młodzieży obchodzonym w diecezjach, aby światło Ducha Świętego pomagało im dokonywać słusznych wyborów.

4. Prosimy Cię, Jezu, za ludzi zwlekających ze spowiedzią, aby nie odkładali pojednania z Tobą na ostatni moment.

5. Prosimy Cię, Jezu, za zmarłych, aby mogli cieszyć się razem z Tobą z wieczności w Królestwie Ojca.

6. Prosimy Cię, Jezu, za nas samych, abyśmy uczestnicząc w nadchodzącym Triduum Paschalnym mogli ten czas przeżyć jak najbardziej duchowo.

Panie, który uniżyłeś samego siebie i przyjąłeś tak wiele na swe barki dla naszego zbawienia, prosimy, wysłuchaj nasze modlitwy i błagania, które składamy przed Twój tron w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen