Przed Eucharystią:
Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Palmową, która otwiera czas Wielkiego Tygodnia. Eucharystię rozpoczniemy procesją z palmami i wysłuchaniem Ewangelii
o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Tak jak uczniowie słali przed Panem palmy i płaszcze, tak i my przynieśliśmy dziś palmy do naszej świątyni, które wyrażają nasz hołd dla Zbawiciela. W Liturgii Słowa natomiast, wysłuchamy co stało się zaledwie kilka dni później, od ostatniej wieczerzy, poprzez mękę,
a skończywszy na śmierci Chrystusa. Te zdarzenia ukazują nam, że triumf Jezusa i Jego ofiara są ściśle ze sobą połączone. Otwórzmy się teraz na działanie Ducha Świętego i niech wspólny śpiew przygotuje nas na to spotkanie.


Przed błogosławieństwem:

Zostało kilka dni do Świętego Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotujmy w tym czasie przede wszystkim nasze serca, abyśmy byli gotowi na przyjście naszego Zbawiciela. Niech błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, pomoże nam jak najlepiej przeżyć czas Wielkiego Tygodnia.