Pełni radości płynącej z odkupienia, zanośmy do Zmartwychwstałego nasze prośby.


1. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o jedność i wiarę dla Chrześcijan.

2. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o siłę i wytrwałość w głoszeniu Ewangelii dla misjonarzy.

3. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o pokój i nadzieję dla narodów pogrążonych w konfliktach.

4. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o umocnienie w wierze dla wszystkich wątpiących.

5. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Zmartwychwstały Baranku, prosimy Cię o łaskę przebywania w Twojej obecności dla zmarłych.

6. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Zmartwychwstały Baranku prosimy Cię o rodzinne i pełne radości święta dla nas tu zebranych.


Zmartwychwstały Panie, prosimy wysłuchaj naszych pokornych próśb i udziel swojemu ludowi potrzebnych łask. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen