Przed znakiem pokoju:
Znak pokoju jest gestem pojednania. Podając dzisiaj rękę osobom obok nas pamiętajmy, że stanowimy wspólnotę i jedność w Chrystusie Zmartwychwstałym. Prośmy, by pokój panował nie tylko między członkami Kościoła, ale również w sercu każdego z nas.

 

Do procesji komunijnej:
Podczas komunii Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do naszych serc chcąc je wypełnić swoją obecnością. W odpowiedzi na tak wielki dar otwórzmy się na wszelkie łaski, których nam udziela, abyśmy mogli stać się Jego prawdziwymi świadkami. Niech wspólny śpiew podczas procesji komunijnej rozpali gorliwość
w naszych sercach i przygotuje je na spotkanie ze Zmartwychwstałym.