1. Używa się formularza mszalnego z Uroczystości Narodzenia Pańskiego – MSZA W NOCY.
 2. Nie wolno zastępować kolędą hymnu Chwała na wysokości Bogu ani psalmu responsoryjnego. Wyraźnie zabraniają tego przepisy liturgiczne (OWMR 53, 57).
 3. W czasie wyznania wiary w uroczystość Narodzenia Pańskiego wszyscy klękają na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem (Wskazania EP po ogłoszeniu nowego wydania OWMR z 9.03.2005r., nr 25). Zaleca się, aby wyznanie wiary było śpiewane (Wskazania EP po ogłoszeniu nowego wydania OWMR z 9.03.2005r., nr 24). Wyznania wiary również nie należy zastępować kolędą.
 4. Modlitwa wiernych powinna mieć rzeczywiście charakter powszechny (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 111).
 5. W przynoszeniu darów ofiarnych powinno się pamiętać o ludziach potrzebujących pomocy (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 111).
 6. Do wyboru są trzy prefacje o Narodzeniu Pańskim (w Mszale Rzymskim to prefacje nr 3-5).
 7. Jest niedopuszczalne zastępowanie kolędą śpiewu Święty. Aklamacja ta jest integralną częścią modlitwy eucharystycznej i jako taka powinna być zachowana.
 8. W związku z tym że uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną prefację, można użyć I, II lub III modlitwy eucharystycznej. W każdej z tych modlitw jest wspomnienie tajemnicy dnia.
 9. Nie należy zastępować kolędą śpiewu Baranku Boży. Śpiew ten towarzyszy obrzędowi łamania Chleba.
 10. Można udzielić uroczystego błogosławieństwa.

DLA AMBITNYCH*

 • Na początku Mszy świętej można wykonać śpiew o zwiastowaniu Narodzenia Pańskiego z Martyrologium rzymskiego (Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 111). Poważny problem może stanowić dostępność tekstu.
 • W noc Narodzenia Pańskiego wypada przed Mszą św. odprawić uroczystą wigilię wykorzystując teksty Godziny czytań (OWLG 215). Celebracja ma wówczas następujący przebieg: wszystko jak w Godzinie czytań z uroczystości Narodzenia Pańskiego. Po responsorium śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu. Następnie odmawia się kolektę, po której następują czytania (Liturgia Godzin. Codzienna Modlitwa Ludu Bożego, tom I, Pallottinum 1982, str. 355-362). Można też celebrować Wigilię dłuższą. Wtedy po responsorium dodaje się jeszcze odpowiednie pieśni oraz Ewangelię z wieczornej mszy wigilijnej (Liturgia Godzin. Codzienna Modlitwa Ludu Bożego, tom I, Pallottinum 1982, str. 1323-1326). W tym przypadku problem może stanowić ogrom kwestii, które należy przygotować.

Paweł Krawczyk