Przed Liturgią Słowa:
Podobnie jak Piotr głosił Dobrą Nowinę Judejczykom, przypominając im główną prawdę naszej wiary, tak nam również prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest oznajmiana na każdej Eucharystii, a szczególnie w okresie Wielkanocnym.
Wsłuchajmy się w dzisiejszą Liturgię Słowa, abyśmy usłyszeli i przyjęli do serca tę wiadomość, aby dodała nam sił i wniosła nadzieję.

 

Przed znakiem pokoju:
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przyniosła światu dar pokoju, a z ludzi uczyniła wspólnotę wyzwoloną z niewoli grzechu. Pozostając wierni temu przesłaniu chcemy wzrastać we wzajemnej miłości. Niech służy temu przekazanie znaku pokoju.