Przed Eucharystią:
Przychodząc dzisiaj na Eucharystię, niczym apostołowie obecni w wieczerniku, możemy realnie zbliżyć się do Boga-Człowieka, a jak niewierny Tomasz dotknąć najświętszych ran i ucałować je. Odmieniony apostoł po spotkaniu Zmartwychwstałego, już nie potrzebuje namacalnego doświadczenia, a wyznaje szczere „Pan mój i Bóg mój”. Spotkanie zranionego Chrystusa może również przemienić każdego człowieka. Wykorzystajmy w pełni czas liturgii, w którym rany Boga spotykają się z naszymi ranami i zostają przepełnione miłosierdziem.

 

Przed błogosławieństwem:
Bóg jest samą miłością, która potrafi jedynie kochać i przebaczać. Najdobitniej mówią nam o tym wydarzenia: śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech więc trwająca Niedziela Miłosierdzia Bożego przypomina nam tę prawdę, abyśmy po wyjściu ze świątyni oraz każdego dnia głosili i uobecniali miłosierdzie Boga objawione w Jego Synu.