Dobremu Pasterzowi, który zna swoje owce, przedstawmy ufne modlitwy.


1. Módlmy się za papieża, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby wpatrując się w Chrystusa byli wzorem do naśladowania dla powierzonych im wiernych.

2. Módlmy się za osoby powołane do życia kapłańskiego i zakonnego, aby nie zabrakło w Kościele osób głoszących Dobrą Nowinę i sprawujących sakramenty.

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich krajach przyczyniali się do budowania pokoju i zgodnej egzystencji wyznawców różnych religii.

4. Módlmy się za dzieci pierwszokomunijne, aby od rodziców i chrzestnych otrzymały przykład żywej wiary.

5. Módlmy się za naszą diecezję, aby peregrynacja obrazu Józefa Kaliskiego przyniosła obfite owoce.

6. Módlmy się za nas, abyśmy jak Paweł i Barnaba, chcieli ogłaszać spotkanym ludziom prawdę o Chrystusie.


Dobry Pasterzu, Ty przez ofiarę krzyża wyjednałeś swoim owcom życie wieczne. Prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb oraz dodał sił w kroczeniu za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.