Przed liturgią Słowa:
Dzisiejsza liturgia Słowa koncentruje się wokół słuchania: widzimy Pawła i Barnabę, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu poganom, a Jezus
w Ewangelii mówi, że ci, którzy należą do Jego owczarni znają Jego głos i słysząc go, idą za Pasterzem. Pan wzywa nas, byśmy poznawali przewodnika stada oraz prawdę o pustym grobie. Wskazuje, że trzeba znaleźć czas, aby usiąść i usłyszeć oraz karmić się Słowem i prawdą.
Niech dzisiejsza Liturgia Słowa stanie się zachętą do codziennego spotkania ze Słowem Życia.


Przed błogosławieństwem:
Trwamy w okresie wielkanocnym. Każda kolejna niedziela tego czasu jest zachętą, aby ponownie rozradować się faktem zmartwychwstania Jezusa. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, stanie się umocnieniem w przeżywaniu paschalnej radości każdego dnia.