Chrystusowi, który wzywa nas do wzajemnej miłości, przedstawmy nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, by byli dla wiernych drogowskazem na drodze do zbawienia.

2. Módlmy się za nowo powołanych do kapłaństwa, by z wiarą i oddaniem pełnili swoją służbę.

3. Módlmy się za narody toczące wojny, by potrafiły odnaleźć sposób na przywrócenie pokoju.

4. Módlmy się za rodziny, by nigdy nie zabrakło w nich wzajemnej miłości i szacunku.

5. Módlmy się za zmarłych, by mogli cieszyć się życiem wiecznym.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, byśmy każdego dnia potrafili wypełniać przykazania.

Panie, Ty obdarzasz nas wielką miłością, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Pozwól, byśmy potrafili tę miłość zanosić do innych ludzi. Który żyjesz
i królujesz, na wieki wieków. Amen.