Chrystusowi, najlepszemu Nauczycielowi, który pragnie, byśmy zachowując Jego naukę dotarli do Niebieskiej Ojczyzny, przedstawmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za misjonarzy, aby potrafili głosić Ewangelię wszystkim ludziom.

2. Módlmy się za przywódców państw, aby udzieloną im władzę wykorzystywali dla dobra obywateli.

3. Módlmy się za tych, którzy bronią pokoju, aby Duch Święty kierował nimi i wspierał ich swoją mocą.

4. Módlmy się za młode małżeństwa, aby nieustannie pielęgnowały swoją miłość, a wiara pomagała im zwyciężyć wszelkie trudności.

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie z naszych rodzin, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli dostąpić chwały Nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zachowując przykazania i współpracując z łaskami wylewanymi na nas przez Ducha Pocieszyciela, nie ustali w wędrówce ku Domu Ojca.

Chryste, Ty znasz potrzeby naszych serc, prosimy, byś otwierał nas na Twoje Słowa i dodawał sił do wprowadzania ich w czyn. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.