Do Pana, który nie pozostawił nas samych, ale troszczy się o Swoje Dzieci zanieśmy ufną modlitwę.

1. Panie, prosimy Cię, za Kościół zbudowany na fundamencie apostołów, niech zadanie, które mu dałeś przed Swoim wniebowstąpieniem, wypełnia ze wszystkich sił.

2. Panie, prosimy Cię, za rządzących państwami, niech swoją władze, która została im powierzona, sprawują na Twój wzór.

3. Panie, prosimy Cię, za niewierzących, niech dane im będzie spotkać na swej drodze świadków, którzy ogłoszą im Dobrą Nowinę.

4. Panie, prosimy Cię, za ochrzczonych podczas tegorocznych świąt paschalnych, niech wiara, którą wyznali, znajduje potwierdzenie w codziennych decyzjach.

5. Panie, prosimy Cię, za zmarłych, niech przebywają w Twoim Królestwie, które otwarłeś wszystkim wierzącym w Ciebie.

6. Panie, prosimy Cię, za zgromadzonych wokół przygotowanego przez Ciebie Stołu, niech spotkanie z Tobą doda sił, których potrzeba do codziennego bycia Twoimi uczniami.

Panie, Ty jesteś łagodny i miłosierny, dobry dla wszystkich i nieustannie obecny wśród Swoich dzieci. Prosimy, przyjmij pokorne prośby zanoszone przez naszą wspólnotę, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.