Przed Liturgią Słowa:
Chrześcijaństwo to religia czynu, a każdy uczeń Chrystusa wezwany jest nie tylko do tęsknego wpatrywania się w Niebo i kontemplacji, ale także aktywnej postawy i gotowości do głoszenia Ewangelii wszelkim narodom. Nasze działanie powinno koncentrować się na jak najpełniejszym wykorzystaniu darów otrzymanych od Ducha Świętego i posługiwaniu tym, których Pan stawia na naszej drodze.
Wsłuchani w Słowo kierowane przez Ojca do Swoich dzieci, bierzmy przykład z Apostołów, którzy umocnieni modlitwą szli i głosili Dobrą Nowinę.


Przed Credo:
Każdy z nas jest tym, którego Pan posyła, aby głosił Dobrą Nowinę wszystkiemu, co żyje. Jednak zanim wyruszymy, musimy zadać sobie pytanie, w Kogo wierzymy i o Kim chcemy mówić. Niech wyznanie wiary, które za chwilę złożymy, będzie świadomą deklaracją naszego wyboru, by ofiarowane nam życie, oddać na służbę bliźnim i Ojcu.