Do Boga Ojca, który posyła nam Ducha Prawdy, byśmy mogli podążać za nauką Chrystusa, wznieśmy nasze ufne błagania.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby gromadził wszystkie osoby szukające właściwej drogi i prowadził do spotkania z Żywym Słowem.

2. Módlmy się za rządzących, aby kierowali się mądrością i sprawiedliwością w podejmowaniu ważnych decyzji dla ojczyzny.

3. Módlmy się za polskie rodziny, aby zawsze były blisko Chrystusa i dawały świadectwo pięknej miłości.

4. Módlmy się za ludzi, którzy utracili poczucie własnej wartości, aby pamiętali, że w oczach Boga posiadają najwyższą godność.

5. Módlmy się za tych, którzy odeszli z tego świata, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli przebywać w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy nie bali się zaufać Trójcy Świętej i nieustannie dążyli do poszukiwania Prawdy.

Boże, wysłuchaj prośby swojego ludu i pomóż nam życiem pełnym miłości oddawać chwałę Najświętszej Trójcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.