Chrystus tak mocno ukochał ludzi, że zostawił nam siebie w darze Eucharystii jako duchowy pokarm, dlatego pełni wdzięczności i nadziei zanośmy do Niego pokorne błagania.


1. Lecz On rzekł do nich: <<Wy dajcie im jeść!>>
Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoją posługą i świadectwem życia przybliżali wiernych do Chrystusa; aby zgłębiając tajemnicę Eucharystii, pomagali ludowi świadomie i z wdzięcznością zasiadać do Bożego Stołu.

2. To jest Ciało moje za Was wydane.
Módlmy się za rządzących państwami, aby przewodząc narodom, kierowali się dobrem obywateli; aby pamiętali, że jedynie służbą i pokorą przyniosą pokój oraz rozwój swoim krajom.

3. Spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy.
Módlmy się za głodujących, aby spotkali na swojej drodze ludzi, którzy bezinteresownie podzielą się z nimi chlebem; aby na świecie rozwiązano problem głodu, tak, żeby każdy człowiek miał zapewniony dostęp do pokarmu.

4. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Chrystus uleczył ich z bólu i niemocy; aby otwierając się na Jego łaski, otworzyli serca na tajemnicę Zbawienia.

5. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb będzie żył na wieki.
Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili daru przebywania wiecznie w Bożej obecności; aby nie tylko chrześcijanie w chwili śmierci kierowali swe myśli ku Zbawicielowi.

6. Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!
Módlmy się za nas samych, abyśmy z ufnością i wdzięcznością przystępowali dzisiaj do Ołtarza Pańskiego; abyśmy każdego dnia wzrastali w wierze i z oddaniem zgłębiali tajemnicę Eucharystii.

Chryste, Ty dajesz nam siebie podczas każdej Mszy Świętej w Najświętszym Ciele i Krwi, abyśmy mogli wzrastać w miłości i człowieczeństwie. Prosimy, racz wysłuchać nasze modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.