Do Boga, który przez Jezusa Chrystusa staje się człowiekiem i zbliża się do nas okazując najprawdziwszą miłość, zanośmy wspólne błagania.

1. Módlmy się za ludzi ochrzczonych, aby wśród tłumów potrafili głosić prawdę o osobie Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za kapłanów, aby nigdy nie zabrakło im sił, by iść naprzód i by zawsze jako pierwsi nieśli krzyż, dając przykład chrześcijańskiego życia.

3. Módlmy się za ludzi mieszkających w krajach, pomiędzy którymi panują konflikty, aby dostąpiwszy łaski Pana doświadczyli pokoju i wsparcia.

4. Módlmy się za dzieci i młodzież rozpoczynającą wakacje, aby podczas odpoczynku od obowiązków roku szkolnego potrafiły dbały o relację z Bogiem.

5. Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki, odnaleźli życie w wiecznej chwale.

6. Módlmy się za parafian mieszkających na terenie płonącego w czwartek kościoła w Lutolu Suchym, aby znaleźli środki na odbudowę swojej świątyni.

7. Módlmy się za nas, gromadzących się przy stole eucharystycznym, abyśmy czerpiąc z niego pokarm byli gotowi do zaparcia się siebie w codziennym życiu.

Boże, który posyłając swojego Syna oddałeś się cały, aby nam służyć, racz wysłuchać po raz kolejny zanoszonych do Ciebie próśb i wypełnić je jeśli są tylko zgodne z Twoja wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.