Przed Eucharystią:
W trakcie dzisiejszej Ewangelii usłyszymy pytanie o to, za kogo uważamy Jezusa. Chciejmy odpowiedzieć sobie na nie jeszcze przed Eucharystią, tak abyśmy mogli się w pełni do niej przygotować, a poprzez świadome uczestnictwo czerpać z obfitości łask płynących z udziału w niej.

Przed rozesłaniem:
Postawione przed Eucharystią pytanie o więź z Chrystusem pozwala również szerzej spojrzeć na naszą relację z drugim człowiekiem, gdyż to przez Pana wierzymy, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Pełni łask płynących z Eucharystii, po wyjściu ze świątyni chciejmy budować z bliskimi relacje pełne miłości,
w których wspólnie będziemy potrafili nieść krzyż i troski codziennego życia.