Do Boga, który posłał Jana, aby przygotował świat na przyjście Zbawiciela, wołajmy z ufnością.

1. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za Kościół Święty, aby swym głosem mógł skutecznie wzywać ludzi do nawrócenia.

2. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze na pierwszym miejscu stawiali dobro powierzonych im obywateli.

3. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za chorych, aby poprzez cierpienie, którego doznają, łączyli się z Chrystusem.

4. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli cieszyć się przebywaniem w Królestwie Niebieskim.

5. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za wiernych naszej parafii, aby dobry Bóg im błogosławił i obdarowywał potrzebnymi łaskami.

6. Za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela módlmy się za nas, abyśmy dzięki uczestnictwu w Eucharystii czerpali siły do przemiany życia ku pełni chrześcijańskiej miłości.

Wszechmogący Boże, Ty cierpliwie wysłuchujesz modlitw Twoich dzieci. Prosimy, uświęcaj nas, byśmy, tak jak Jan Chrzciciel, umieli służyć Tobie i ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.