Jezus ukochał nas tak bardzo, że oddał życie, abyśmy mogli żyć bez grzechu. Pełni wdzięczności, zanieśmy nasze prośby do Jego kochającego serca, przebitego za nas na krzyżu.


1. Serce Jezusa, świątynio Boga, prosimy Cię za papieża Franciszka, aby dzięki darom Ducha Świętego prowadził Kościół zgodnie z wolą Ojca.

2. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, prosimy Cię za spowiedników, aby pełni empatii i zrozumienia pomagali grzesznikom wrócić na drogę sprawiedliwości.

3. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, prosimy Cię za prześladowanych chrześcijan, aby mogli cieszyć się wolnością wyznawania wiary.

4. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, prosimy Cię za nowo wybranych europarlamentarzystów, aby w swojej pracy pamiętali o chrześcijańskich korzeniach Europy.

5. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, prosimy Cię za osoby pogrążone w nałogach, aby porzuciły swoje uzależnienia, które dają im jedynie pozory szczęścia.

6. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, prosimy Cię za zmarłych, aby dzięki łasce płynącej z drzewa krzyża mogli cieszyć się chwałą Nieba.

7. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, prosimy Cię za nas, abyśmy dzięki przebaczeniu i miłości potrafili naprawiać zaniedbane relacje.


Jezu Chryste, Twoje serce przebiła nie tylko włócznia, ale również nasze grzechy. Z pokorą znosimy do Ciebie modlitwy, choć nie jesteśmy godni Twojej Miłości, prosząc, być raczył je wysłuchać. Który żyjesz i królujesz, na wszystkie wieki wieków. Amen.