Dobry Boże, Ty posłałeś apostołów, aby nieśli światu dobrą nowinę i nauczali wszystkie narody, za ich pośrednictwem prosimy o potrzebne łaski.

1. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za papieża Franciszka i wszystkich duszpasterzy, aby świadectwem życia umacniali wiernych w wierze.

2. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za misjonarzy i misjonarki, aby zachowując naukę apostołów z otwartością głosili Słowo Boże na krańcach ziemi.

3. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za uciśnionych i prześladowanych, aby nigdy nie zwątpili w wielkie miłosierdzie Boga.

4. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za rządzących państwami, aby dążyli do budowania pokoju w świecie i ludzkich sercach.

5. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za naszych zmarłych braci i siostry, aby dostąpili radości życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.

6. Za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła, prosimy za nas samych, abyśmy pokładali ufność w Panu i słuchali Jego napomnień.

Boże, Tobie zawierzamy nasze pokorne prośby. Uzdalniaj nas, byśmy jak święci apostołowie z oddaniem głosili Twoje dzieła i Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.