Przed Eucharystią:
Dzisiaj obchodzimy uroczystość świętych Piotra i Pawła, którzy w trosce o rodzący się Kościół, nawracali narody pogańskie i świadczyli o niepojętej miłości Boga wobec wszystkich ludzi. Podziękujmy Panu za dziedzictwo przekazane nam przez posługę tych apostołów i niech przykład ich gorliwej wiary umacnia nasze serca podczas wspólnej modlitwy. U progu rozpoczynającej się Eucharystii, otwórzmy się na słowa, które Pan pragnie nam przekazać i łącząc głosy w śpiewie pieśni, stańmy przed Nim jako wspólnota miłujących się braci i sióstr.


Przed błogosławieństwem:
Apostołowie z wielką mocą głosili Ewangelię pomimo ucisku i prześladowań. Niech ich świadectwo umocni nas w głoszeniu Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie zostaliśmy posłani. Za ich przykładem budujmy żywe świątynie miłości, zaczynając od wzajemnego miłowania siebie. Napełnieni Chlebem Życia, przyjmijmy Boże błogosławieństwo na nadchodzący tydzień i zanieśmy do naszych domów radość wyniesioną z tej Eucharystii.