Do Chrystusa, naszego nauczyciela, zanieśmy ufne modlitwy.

  1. Prosimy za kapłanów, aby prowadząc ludzi do Boga, otwierali się na działanie Ducha Świętego.

  2. Prosimy za powołanych, aby nie obawiali się w pełni zaufać i zostać uczniami Chrystusa.

  3. Prosimy za rządzących państwami, aby w podejmowanych decyzjach kierowali się rozwagą i mądrością.

  4. Prosimy za ludzi nauki, aby dzięki zdobytej wiedzy mogli czynić świat lepszym.

  5. Prosimy za zmarłych z naszych rodzin, aby radowali się wiecznością w Królestwie Niebieskim.

  6. Prosimy za nas, abyśmy umieli każdego dnia nieść powierzony nam krzyż.


Panie, Ty wiesz jak trudno jest zawsze wybierać Twoją naukę. Prosimy, umacniaj nas w chwilach trudnych i przyjmij modlitwy, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.