Do procesji z darami:
Podczas dzisiejszej liturgii Słowa Chrystus wzywa, byśmy świadomi miłości, którą obdarzył nas przed wiekami, potrafili ufnie powierzyć Mu swoje życie. Jedynie wyzwalając się od rzeczy i spraw doczesnych możemy w pełni przyjąć i realizować naukę Pana w codzienności. Wdzięczni za powołanie do wiecznego życia pragniemy oddać dzisiaj Bogu to, co sami darmo otrzymaliśmy. W procesji do ołtarza przynosimy dary chleba, wody i wina, które po cudzie dokonującym się podczas konsekracji będziemy spożywać jako Ciało i Krew Pana. Niech pełna wiary modlitwa i złożone przed Bogiem także nasze serca, umocnią nas w pójściu za wezwaniem skierowanym do każdego z nas przez Chrystusa.


Przed błogosławieństwem:
Chrystus nakazując nam wyrzeczenie się wszystkiego, co ziemskie nie chce obarczać nas cierpieniem i smutkiem, lecz powołuje każdego człowieka do radości
z wyzwolenia i bliskości z Nim samym. W realizowaniu tego wezwania pragnie nas wspierać i nam błogosławić. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy z rąk kapłana, umacnia nasze dążenie do pełnego zjednoczenia z Panem Bogiem i pomoże każdego dnia żyć miłością do Chrystusa i bliźnich.