Chrystus umarł na krzyżu, aby przez swoje cierpienie, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie, dać wyraz miłości Boga względem człowieka. Wdzięczni za dar odkupienia, wołajmy do Niego w potrzebach naszych i całego Kościoła.

  1. Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci wspólnotę ochrzczonych, aby nie zabrakło jej odwagi i wytrwałości do głoszenia światu miłości ukrzyżowanej.
  2. Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby pełni pokory i miłości zawsze byli wpatrzeni w Ciebie
    i wierni służbie Kościołowi.
  3. Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci tych, którzy sprawują władzę nad narodami, aby świadomi roli, którą odgrywają w losach współczesnego świata, podejmowali działania oparte na sprawiedliwości i równości wszystkich ludzi.
  4. Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci osoby biedne, które nie mają środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, aby otrzymały fachową pomoc
    i wsparcie.
  5. Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci zmarłych, którzy odeszli z naszej wspólnoty parafialnej, aby za życia pokładając nadzieję w Tobie, mogli spędzić wieczność w Twoim Królestwie.
  6. Panie wywyższony na Krzyżu, polecamy Ci nas, którzy zgromadziliśmy się wokół Stołu Twojego Słowa i Ciała, abyśmy w naszej codzienności byli wierni Ewangelii.


Panie, Ty przyjąłeś ludzką naturę i przyszedłeś na świat dla zbawienia grzesznej ludzkości. Prosimy, wysłuchaj próśb zanoszonych z wdzięcznością i wiarą przez naszą wspólnotę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.